Mottagningar | BrommaAkuten Vårdcentral BrommaAkuten Vårdcentral
VID AKUT HJÄLP: RING 112!


MOTTAGNINGAR

Vårdcentralen erbjuder följande

Husläkare

Erbjuder bland annat behandlingar och kontroller vid akuta och kroniska sjukdomar, utredningar, infektions- och hudsjuk- domar samt vid psykiska besvär. Vid behov av specialistsjukvård utfärdas remiss för vidare utredning.

Mottagningssköterska

Telefonrådgivning och jour på mottagningen vardagar 08.00-20.00

Distriktssköterska

Kostrådgivning, blodtryckstagning, såromläggning, hjälpmedel, vaccinationer, hembesök och telefonrådgivning.

Diabetessköterska

Diabetesmottagning för patienter med diabetes. Patienter kallas regelbundet för uppföljningskontroll, men har också möjlighet att boka egen tid via telefon eller reception.

Hemsjukvård

I ett samarbete mellan läkare, distriktssköterskor, sjuksköterska och undersköterskor bedrivs hemsjukvården. Psykolog och Kurator

Psykoterapeutiska samtal vid kriser, depressioner och vid personliga problem.