Om Vaccin | BrommaAkuten Vårdcentral BrommaAkuten Vårdcentral
VID AKUT HJÄLP: RING 112!

MOTTAGNINGAR

Om Vaccin

Influensa

Orsakas av virus. Vaccin rekommenderas till dig över 65 år, med långvariga sjukdomar.

TBE

Är en virusinfektion som överförs av fästingar som kan orsaka hjärninflammation.

Gardasil

Till nytta mot fyra virustyper från cellförändringar och livmoderhalscancer.

Stelkramp/Tetanus

Orsakas av bakterie som finns i vår omgivning bl. a jord kommer in i kroppen via sår och kan leda till muskelkramper.

Difteri

Orsakas av bakterie som växer i svalget och ofta leder till halsinfektion som kan ge nerv-muskelpåverkan.

Ducoral

Motverkar turistdiarré.

Havrix

Hepatit A/gulsot orsakas av virus som kan förekomma i förorenad mat och vatten kan ge upphov till leverinfektion och långvarigt sjukdomsförlopp.

Engerix

Hepatit B/gulsot orsakas av virus som finns i blod och kroppsvätskor och ger inflammation i levern.

Twinrix

Är ett kombinerat hepatitvaccin A + B.

Kolera

Är en vanligt förekommande tarmsjukdom som orsakas av bakterie framför allt i Asien, Afrika och Sydamerika.

Tuberkulos

Är vanligt i många u-länder och du bör kontrollera innan resan att du har fullgott tuberkulosskydd.

Japansk Encefalit

Är en virussjukdom som finns i Asien och sprids via myggor, vaccin bör övervägas för längre tids vistelse.

Gula febern

Är en virussjukdom som finns i Centralafrika och Sydamerika. Sjukdomen ger upphov till leverinflammation med hög dödlighet.

Tyfoid

Orsakas av bakterien Salmonella typhi som finns i förorenat vatten och mat, vilket ger feber och allmänpåverkan.