BrommaAkuten Vårdcentral BrommaAkuten Vårdcentral
VID AKUT HJÄLP: RING 112!

MOTTAGNINGAR

Kurator

Psykologisk rådgivning


Hos oss så arbetar vi för att vara tillgängliga och har därför valt att fr.o.m november 2019 erbjuda drop-in för psykologiskt rådgivning på onsdagar mellan kl 8.15-10.30.

Vi har valt drop-in för att du snabbt ska få ett möte kring din situation. Initialt startar vi med ett samtal på ca 20 minuter där vi tillsammans kartlägger de besvär du har just nu samt funderar på vad som kan vara nästa steg.

I vår drop-in erbjuder vi 20 minuters KBT-inriktad konsultation med:

Varför vi drabbas av psykisk ohälsa kan vara svårt att ringa in. det saknas fortfarande mycket kunskap om vad som leder till ohälsa. Generellt är det en mängd medverkande krafter som spelar in.

Vi är alla olika känsliga för påfrestningar i livet. Påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg, arbetssituationer, separationer el kris i relationer, ekonomi. Listan kan göras lång.

Att känna av psykiska besvär innebär inte automatiskt någon sjukdom utan kan vara en naturlig reaktion på den livssituation du befinner dig i.


Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor. Vissa typer av erfarenheter kan även öka risken för symtom – men den situation vi lever i spelar stor roll.

Har vi flera påfrestningar kan vi inte alltid göra som vi gjort och då behöver vi nya strategier.”Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.”


Ur Fortes skrift Begrepp mätmetoder och förekomst från 2015.