Tidsbokning | BrommaAkuten Vårdcentral BrommaAkuten Vårdcentral
VID AKUT HJÄLP: RING 112!

TIDSBOKNING

Boka tid hos oss

Vid telefonbokning kommer du vid uppringning placeras i en telefonkö där vi vid din tur ringer upp dig, detta för att underlätta patientens väntan vid telefonen samt för att ge vårdcentralen ett bättre patientflöde. Våra sköterskor på telefonen kan förutom tidsbokning till läkar- och sköterskemottagningarna hjälpa dig med diverse rådgivning. Telefonen är öppen måndag-fredag 08:00 – 20:00 där du både kan boka tid till vårdcentralen och kurator.

Våra tider på vårdcentralen gränsar från 10 – 30 min beroende på åkomma, hur lång just din tid ska vara avgör sköterskan på telefonen.