Digitala besök

Träffa din läkare, sjuksköterska eller få psykologisk rådgivning eller behandling DIGITALT.

BrommaAkuten kan från och med 20 april 2020 vid sidan av vår fysiska mottagning även möta dig digitalt! Dessa videomöten sker via den krypterade plattformen Hej! Samtal Online så att förblir lika privat och säkert som ett vanligt besök . 

Om du använder en smartphone eller surfplatta behöver du logga in i vår app, se nedan, för att komma vidare till videobesöket.

Om du ansluter till mötet via en dator krävs någon av webbläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefoxhttps://se.visibacare.com/hej-online/    

Sök vård i appen:

  1. Ladda ner Appen: Hej! Samtal Online
  2. Sök lediga tider hos den du vill träffa.
  3. Boka ditt besök och ange vad du söker vård för.
  4. Du får SMS-påminnelse inför ditt besök. Sätt igång Hej! Samtal Online-appen
  5. Logga in med BankID
  6. Genomför mötet

Öppettider

Dagsmottagning: 08:00-17:00

Digitalmottagning: Öppen förmiddag till 19:00

BrommaAkuten AB, Tunnlandet 1, 168 36 Bromma. 08-505 854 00.